Çoğunluğu deprem bölgesinde yer alan ülkemizde deprem sigortası, olası bir deprem sonrasında meydana gelebilecek büyük maddi kayıplara karşı alınacak yegane önlemlerden biridir.

1999’daki büyük Marmara Depremi’nden sonra depremin neden olduğu maddi hasarları karşılamak için deprem sigortası yaptırmak mecburi hale getirilmiştir. Henüz DASK poliçesi sahibi değilseniz hemen zorunlu deprem sigortası yaptırmak için harekete geçmelisiniz. Özellikle bir deprem ülkesinde yaşayanlar için deprem sigortası bir zorunluluk olduğu kadar, aynı zaman bir sorumluluktur.

DASK yani zorunlu deprem sigortası ile şu durumlar teminat kapsamındadır:
 • Deprem
 • Deprem sonrası yangın,
 • Deprem sonucu olan patlama türü hasarlar

Bunlara maruz kalan binalar tamamen veya kısmi hasar alsa da sigorta kapsamında kabul edilir. DASK sigortalı binaların sınırları içinde kabul edilen çatı, merdiven, asansör boşluğu, bahçe duvarı, sahanlık gibi alanları da yine sigorta teminatları dahilinde değerlendirilir.

2012 yılında yürürlüğe giren Afet Sigortaları Kanunu’nun getirdiği yönetmelik gereğince yeni elektrik ve su aboneliği için binanın DASK sigortasına sahip olması zorunluluğu şart koşulmuştur. Zorunlu deprem sigortası DASK ile ilgili bu ve bunun gibi pek çok önemli bilgi ile uygulama hakkında bilgi sahibi olmanızda fayda vardır.

Sigorta Shop'un Aksigorta, Allianz, Axa, Doğa, Ergo, Groupama, Güneş, HDI, Mapfre, Quick, Ray ve Sompo Japan Sigorta'dan sunduğu teklifler arasından seçiminizi yaparak DASK poliçenizi kolayca yaptırabilirsiniz.

Ayrıca 0(312) 442 08 80 numaralı telefondan 7/24 bize ulaşabilir, teklif talebi ve sorularınızı iletebilirsiniz.

DASK zorunlu deprem sigortası nedir?
Zaman zaman kamu spotlarıyla bu durumun yol açtığı sıkıntılar anlatılıyor. Uzun süre başka insanların yanında yaşamak zorunluluğu, çocukların eğitiminde meydana gelen aksamalar gibi uzatabileceğimiz bir liste mevcut. Tüm bu mağduriyetleri ortadan kaldırmak ve en azından felaketin yaralarının bir kısmını maddi olarak sarabilmek için zorunlu deprem sigortası var. 2000 yılında Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kuruldu. DASK sayesinde deprem sigotası zorunlu hale getirildi. Bu sayede olası bir depreme karşı binalar teminat altına alınmış olundu. 587 sayılı kanunla da koruma altına alındı. Bütün bina sahipleri her yıl zorunlu deprem sigortasını yaptırmak zorunda. Çünkü poliçeler sadece 1 yıllık yapılıyor. Her yıl yenilenmesi gerekiyor. Zorunlu deprem sigortası olası bir deprem halinde binalarınızda oluşacak hasarları 150.000 TL teminata kadar karşılıyor. Sadece deprem de değil deprem sonucu oluşacak tsunami, yangın, toprak kayması, patlama vb. gibi durumların yol açtığı tüm maddi hasarlarınız da kapsam altında.
Zorunlu deprem sigortası poliçesi düzenlemek için gerekli bilgiler nelerdir?
Sigortalının adı, adresi, telefonu, cep telefonu, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için), sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, inşa yılı, yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, meskenin brüt yüzölçümü (m2), kullanım şekli bilgileri gereklidir. Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar sigortalının sorumluluğundadır.
Zorunlu deprem sigortasında teminat tutarı nasıl tespit edilir?
Zorunlu Deprem Sigortası her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat sunar. Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigorta yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak deprem sigortası yaptırabilir. Zorunlu Deprem Sigortasında tespit edilen sigorta bedeline konutun arsa bedeli dahil midir? Sigorta bedeline, konutun arsa bedeli dahil değildir. Herhangi bir depremde konut tamamen yıkılsa dahi, "arsa" üzerinde sigortalının arsa payı baki kalacağından arsa değeri dikkate alınmaz. Sigorta tazminatının hesabında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın piyasa rayiçlerine göre bulunan yeni inşa bedeli esas alınır.
DASK poliçesi hangi teminatları içerir?
DASK, yani zorunlu deprem sigortası poliçesi kapsamında depremin ve deprem neticesinde meydana gelen yangın, patlama, tsunami ve yer kaymasının yol açacağı maddi tahribat, saptanmış limitler esas alınarak karşılanır. Bunlara maruz kalan binalar tamamen veya kısmi hasar alsa da sigorta kapsamında kabul edilir. DASK, zorunlu bir poliçe olarak sizi, sevdiklerinizi ve yaşam alanlarınızı güvence altına alır. Sunduğu teminatlar da tamamen buna göre yapılandırılmıştır. Doğal afet dışında konutunuzda meydana gelebilecek hasarlar ve doğal afet sonucu eşyalarınızda meydana gelecek hasarlar bu ürün-nün teminatları dışındadır, bunun için konut ve/ve ya eşya sigortası yapmanızı öneriyoruz.
Zorunlu deprem sigortası kapsamında hangi binalar yer alır?
Bu sigorta, belediye sınırları dahilindeki meskenler için hazırlanmıştır. 6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, şu özelliklere sahip binalar DASK güvencesi altındadır:
 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki özerk bölümler,
 • Bu binaların içinde bulunan işletme, ofis ve benzeri amaçlarla var olan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
 • Zorunlu Deprem Sigortası, yukarıda yer alan şartlara uyan;
 • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
 • Tapusunda hâlihazırda cins düzeltmesi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs.” olarak tanımlanan binalar,
 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri,
için de geçerlidir.
DASK sorgulama nasıl yapılır?
Kanunen zorunlu olan DASK’ın prim ve poliçe sorgulaması için Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun resmi web sitesini (dask.gov.tr) ziyaret edebilirsiniz. DASK poliçenizi Sigorta Shop aracılığıyla satın aldıysanız, 0(312) 442 08 80 numaralı telefonu 7/24 arayarak bize sorularınızı yöneltebilirsiniz. Henüz DASK poliçesi sahibi değilseniz hemen Sigorta Shop'dan teklif alabilirsiniz. Unutmayın, zorunlu deprem sigortası yaptırmak kanuni bir zorunluluktur.
  

Bize Ulaşın

Bizi ulaşın, sizin için uygun sigortayı bulalım.

Sigorta Teklifi Al

Hemen teklif alın, sizin için uygun sigortayı bulalım.

Prodüktörlük Başvuru Formu

2010 yılından günümüze sigorta sektörünün öncü firması Sigorta Shop ailesine katılmak için başvuru göndermek çok kolay. İlgili formları doldurun, biz size dönelim.

Konu ile alakalı detaylı bilgi almak için;
+90 312 442 08 80

 
 
 
 
 
 
 
 

Şubelik Başvuru Formu

2010 yılından günümüze sigorta sektörünün öncü firması Sigorta Shop ailesine katılmak için başvuru göndermek çok kolay. İlgili formları doldurun, biz size dönelim.

Konu ile alakalı detaylı bilgi almak için;
+90 312 442 08 80